↑ Return to Stranka

Temeljna načela HDSS-a

HDSS na hrvatskoj političkoj sceni djeluje u okviru ovih odrednica:

Stranka će se zauzimati i djelotvorno surađivati na svim pitanjima od općehrvatskog interesa;
Stranka, odnosno promicatelji temeljnih njezinih načela neće vrijeđati ni ignorirati tuđe mišljenje;
Stranka je uvjerena da hrvatski narod može stvoriti bolju i bogatiju Hrvatsku;
Stranka je svjesna činjenice da je lakše pobijediti u ratu nego ustrojiti državu nakon rata, i da je teže organizirati mir nego voditi rat, a plodovi ratne pobjede mogu biti izgubljeni ako mir nije dobro ustrojen;
S time u vezi HDSS će se zalagati za besprijekorno funkcioniranje Hrvatske kao pravne države na svim razinama njena ustroja, a na dobrobit svih njezinih građana;
Svekoliko djelovanje Stranke i njezinu društvenu afirmaciju nastojat ćemo ostvariti s ovog etičkog polazišta: Kada stvaramo sebi neki ideal, smijemo se voditi svojim željama, ali moramo izbjegavati ono što je nemoguće.
HDSS podupire težnju pridruživanja Hrvatske europskim integracijama; Europu treba dovesti u Hrvatsku jer nam je potrebna kao i mi njoj.

Nakon izbora 23. studenog 2003. godine stranka je postala parlamentarna.
Kakvu Hrvatsku želimo?

Imati vlastitu državu – bila je višestoljetna težnja i najljepši san hrvatskog naroda u njegovoj dugoj i bolnoj povijesti. Za taj su sveti cilj mnogi časni muževi, mnogi zanesenjaci i junaci dali svoje živote.

Težnja za vlastitom državom bila je težnja za slobodom, pravicom i boljim životom. Najveći i najpresudniji prinos ostvarenju tih stoljetnih težnji dali su brojni hrvatski dragovoljci Domovinskog rata: svojim su životima i svojom žrtvom stvorili samostalnu, neovisnu, slobodnu i međunarodno priznatu državu Hrvatsku. Ostvarenjem ove težnje zadovoljene su istinske potrebe svakoga hrvatskog građanina.

Na redu je stvaranje države slobode, mira i blagostanja, pravde i zakona na kulturnim, civilizacijskim dostignućima. Na tim temeljima valja graditi sustav vrijednosti hrvatskog naroda a u tome treba sudjelovati sveukupno pučanstvo vođeno političkim snagama zemlje, koje će osigurati suverenost i parlamentarizam hrvatske države: slobodna, samostalna, demokratska i bogata.
Politička orijentacija Hrvatske Demokratske Seljačke Stranke

Temelji HDSS-a jesu starčevićanska državotvornost, socijalna pravda i Radićevo obiteljsko gospodarstvo.Te će ideje Stranka promicati u svakodnevnom i političkom životu u okvirima pravde, poštenja i domoljublja. Na taj način postat ćemo nezaobilazan čimbenik demokratske političke aktivnosti na našem području.

Tvrde neki da seljačka stranka nema veliku budućnost jer, kažu, sve je manje seljaka. Mi u Demokratskoj seljačkoj stranci tvrdimo upravo suprotno! Osim što će uvijek biti veliki broj ljudi koji će se baviti poljoprivredom, naglašavamo da u Lijepoj Našoj ima 80 % stanovnika koji su baštinici mentaliteta svojih otaca – starčevićansko – radićevskog mentaliteta – i tu će baštinu i dalje njegovati. Bili on gradski proleteri, radnici, poduzetnici, prosvjetni djelatnici ili bilo tko drugi, u svojoj duši i nadalje nose dio sela iz kojeg su potekli i kojemu pripadaju.

Mi u HDSS-u smatramo da je nemoguće u ovome dijelu Europe zamisliti jednu zemlju bez demokratske seljačke stranke. Gotovo je nemoguće zamisliti slobodnu Poljsku bez demokratske seljačke ili njoj slične stranke; slobodnu Mađarsku bez demokratske stranke koja će njegovati obiteljska gospodarstva. Bez zdravog seljaštva nema dobre države u našem dijelu Europe!

Pogledajmo samo Njemačku ili Francusku – velike zemlje s kojima se tehnički i ekonomski ne možemo ni izdaleka mjeriti – kako te države čuvaju svoj seljački stalež, ne samo politički nego i golemim materijalnim subvencijama! Danas je selo u tim zemljama vrelo koje obnavlja i pomlađuje gradsko pučanstvo i koje održava izvornu tradiciju svoga naroda.Tome moramo i mi posvetiti svoju pažnju, to više što su nama komunizam i srpski imperijalizam nanijeli teške gubitke – moralne, političke i etničke.

Naglasili smo da se HDSS temelji na starčevićansko–radićevskim idejama državotvornosti, socijalnoj pravdi i obiteljskom gospodarstvu.Te ćemo ideje prilagoditi vremenu u kojem živimo i razvijati ih za budućnost.

Stoga je HDSS stranka koja ujedinjuje povijest s modernim zahtjevima našeg doba i pronalazi rješenja za budućnost.

Naša će se stranka zalagati za veću proizvodnju zdrave i kvalitetne hrane, a da bi takav program uspio, mora se uključiti država svojim subvencijama. Takvim načinom proizvodnje hrane moramo početi odmah želimo li uhvatiti korak s razvijenim svijetom. Da bi se osiguralo dovoljno hrane, bezuvjetno moramo zaštititi domaću proizvodnju, zajamčiti cijenu svih poljoprivrednih proizvoda, jer država će biti bogata samo ako bude imala bogatog seljaka.

Ostala su politička stajališta HDSS-a: mirotvorstvo uz pravo na samoobranu države; cjelovita, samostalna i demokratična hrvatska država uz puno poštovanje regionalnih, kulturnih i gospodarskih osobitosti.

Naša će se stranka i dalje zalagati da svaki pojedinac koji živi i radi u hrvatskoj državi ima dostojanstven život, da se njegov rad pošteno vrednuje i nagrađuje prema pravilima demokratskog zapadnog svijeta.
U čemu je razlika između HDSS–a i drugih stranaka u Hrvatskoj?

Prvenstveno u tome što HDSS–u nije primarni cilj rušenje bilo koje stranke na vlasti pod svaku cijenu.

Mi želimo svim strankama u Hrvatskoj ponuditi jedan konstruktivan, kooperativan pristup stvaranju hrvatske države i njezinu održavanju. Bio bi to temeljit program s idejama i projektima za boljitak svih hrvatskih građana. Stoga držimo da smo po tome na neki način jedinstvena oporbena stranka u Hrvatskoj.

HDSS neće bježati od problema, nego se želi djelotvorno uključiti svugdje gdje problemi postoje i pružiti svoju nesebičnu pomoć u njihovu što učinkovitijem rješavanju. Borba za vlast pod svaku cijenu šteti Hrvatskoj i njezinu ugledu u svijetu.