↑ Return to Stranka

Program

„Kritici se veselimo, borbe se ne plašimo, uspjehu se čvrsto nadamo ! „

Stjepan Radić

Ovaj se program zasniva na opće poznatim načelima života i rada nas običnih, malih ljudi koji živimo i radimo u Hrvatskoj.

Nije rađen u raznim Institutima i inim ustanovama, nego je nastao iz naroda. Svakodnevnim kontaktima sa poljoprivrednicima, braniteljima i građanima , došli smo do djela rješenja za probleme koje treba riješiti kako bi svi živjeli bolje.

Osnova programa je situacija na selu i poljoprivreda. Kroz taj se segment života i rada u Hrvatskoj većina problema može riješiti. Bogati seljak – bogata država.

Naš cilj je raditi za dobrobit svih građana Republike Hrvatske bez obzira na politička, vjerska ili nacionalna opredjeljenja. Jedini je uvjet da se Hrvatska voli kao svoja domovina, što ona i je. Domovina svih građana koji žive u njoj.

Nije vrijeme za velika politička obećanja. Vrijeme je rada za opće dobro. Vrijeme je za rješenja.

PROGRAM HDSS – a

  1. STANOVNIŠTVO

Poznato nam je iz popisa stanovništva Hrvatske da zemlja kao cjelina demografski propada. Svakim danom broj stanovnika je sve manji. Najgore što nam se događa u ovo doba je to što našu zemlju napuštaju školovani mladi ljudi jer u svojoj domovini veliki broj njih ne mogu naći posao – nema radnih mjesta gdje bi se ti mladi ljudi zaposlili.

Više je umrlih nego rođenih, a to se događa iz razloga što mladi ljudi nerado stupaju u bračne zajednice jer nemaju sigurnost za opstojnost obitelji koja proizlazi iz bračne zajednice.

HDSS, kada dođe u Sabor, predlagat će nove mjere za promjenu demografske politike. Smatramo da treba uvesti stimulaciju za poticanje zasnivanja bračnih zajednica mladih. Posebno ćemo voditi brigu da se u Hrvatskoj ostvare uvjeti za  zapošljavanje većeg broja sposobne radne snage, a napose, mladih školovanih osoba.

Što se tiče strukture stanovništva, ona je dosta nepovoljna. Naime, proporcionalno gledano, stanovništvo nam sve više stari, što nije dobro. Pojava da i ovako staro stanovništvo iz svoje mirovine mora u dosta slučajeva uzdržavati mlade članove obitelji koji nemaju posao pa samim tim ni sredstva za život.

Ima i niz drugih negativnih pojava, kao što je sve veći broj potrebitih za prehranom u narodnim kuhinjama, skupljanje otpadne hrane u kantama za otpad i td.

Jednom riječju može se konstatirati da je ovaj sistem u kojem sada živimo proizveo dosta složenu situaciju tako da je veliki postotak stanovništva zadesila sudbina siromaštva.

HDSS će svoji djelovanjem u Saboru predložiti mjere i zakone koji će ovo stanje promijeniti na bolje.

DRUŠTVENO – POLITIČKO UREĐENJE HRVATSKE

Prema sadašnjim zakonskim propisima, Hrvatska je organizirana u 400 općina, 128 gradova i 21 županiju. Ovako velik broj općina, gradova i županija neprimjeren je za ekonomsko – financijske mogućnosti naše zemlje.

HDSS će dati svoj doprinos da se gore navedeno uređenje Hrvatske svede u normalne okvire.

MONETARNA POLITIKA HRVATSKE NARODNE BANKE

 Hrvatska narodna banka je odigrala vrlo pozitivnu ulogu u pogledu stabilizacije cijena, kao i stabilnost domaće valute u odnosu na strane valute. Međutim, tečaj kune u odnosu na inflaciju nije bio realan. U cijelom proteklom periodu kuna je bila i jeste precijenjena u odnosu na strane valute.

Posljedica takve politike tečaja su vrlo negativno djelovale na domaću proizvodnju namijenjenu izvozu. Radi toga su nestale čitave industrijske grane kao što je tekstilna, obućarska, metalno-prerađivačka i prehrambena industrija. Uslijed propasti navedenih industrijskih grana ostalo je bez posla oko 100-150 tisuća radnika.

Takva je politika pogodovala uvozu robe sumnjive kvalitete zbog čega uvoz stalno raste a izvoz pada a radnici ostaju bez posla, prepušteni sami sebi, te su ostali gladni zajedno sa svojim obiteljima.

HDSS će nastojati i zahtijevati da se ubuduće provodi politika realnog tečaja kune, kako bi se jedino na taj način zaštitila domaća proizvodnja.

POLJOPRIVREDA

Poljoprivreda je kod nas doživjela najtežu devastaciju u svim  dijelovima djelatnosti (ratarstvo, voćarstvo, stočarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo …..).

Razjedinjeni i podijeljeni na male OPG-e, poljoprivrednici su osuđeni na plaćanje najveće tržišne cijene repromaterijala. Rješenje je u ujedinjavanju kroz interesne skupine i zajednički nastup (zadruge, udruge, neformalna partnerstva….). Na taj će se način smanjiti ulazni troškovi i povećati konkurentnost. Udruženi, također, trebaju nastupati i u prodaji svojih proizvoda radi dobivanja boljih cijena i uvjeta otkupa.

Država treba financirati poljoprivredu u vrijeme kad su sredstva poljoprivrednicima potrebna (sjetva, npr) a ne pokrivati poticajima dugove uvećane za kamate.

Zagovarat ćemo osnivanje domaće banke koja će skrbiti i kreditirati poljoprivredu.

Treba poticati izgradnju silosa i hladnjača kako bi se proizvodi našli na tržištu u najpovoljnije vrijeme za prodaju.

Poticati četverorodnu poljoprivredu. Zaokruživanjem procesa proizvodnje uz dodanu vrijednost (glistal, gliste…..) smanjuju se ulazni troškovi i povećava dobit.

Napraviti sve u zakonskim okvirima, što su neke zemlje iz našeg okruženja napravile, da se zaštiti domaća proizvodnja, bez obzira na slobodnu trgovinu. Ograničiti uvoz dok ima naših proizvoda. To je nama nacionalni interes.

Treba uvesti najveću moguću kontrolu proizvoda koji se uvoze u Hrvatsku. Prvenstveno na meso, mesne prerađevine kao i kontrolu povrćarskih proizvoda na GMO i razinu ostataka tretiranja. Prekršitelje rigorozno kažnjavati, novčano a za ponovljeni prekršaj i zabranom poslovanja i odgovorne osobe i pravnog subjekta.

Maksimalno pojednostaviti knjigovodstveni dio za OPG-e. Treba ga napraviti na način da svaki poljoprivrednik može sam ispuniti obrasce bez troškova knjigovodstva.

Povezati zelenu i plavu njivu – smanjiti poreze ugostiteljima i hotelima koji u svojoj ponudi imaju više od 70% domaćih proizvoda.

Poticaje davati na osnovu uroda a ne zasađene/zasijane površine.

Transparentno i pošteno davati državnu zemlju u prodaju/zakup.

Maksimalno povećati kazne za neobrađeno zemljište bez obzira da li se radi o fizičkoj osobi ili jedinici lokalne samouprave.

Poticati ekološku proizvodnju osobito na zapuštenim zemljištima koja u cijelosti odgovaraju uvjetima.

Donijeti plan proizvodnje na osnovu potreba i u tom smjeru i davati poticaje za deficitarne kulture.

Osigurati kvalitetnu infrastrukturu u ruralnim dijelovima, koja će, uz gore navedene mjere, zaustaviti iseljavanje sa sela pa i vratiti mlade koji će moći živjeti od svog rada.

KOMASACIJA I ISKORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Poznato nam je da postoji velik broj malih parcela što otežava obradu istih a samim tim i povećavaju se troškovi obrade zemljišta. Do sada se ovom pitanju nije poklanjala odgovarajuća pažnja. Nemamo ni najmanje  smisla za sagledavanje ovog problema.

Komasaciju treba zakonski urediti tako da sudionici u istoj ne snose nikakve poreze i doprinose za provedbu.

Za što ekonomičnije iskorištavanje zemljišta potrebno je istovremeno izgraditi sisteme za navodnjavanje i odvodnju kako bi proizvodnja bila što sigurnija.

Treba težiti promjeni strukture korištenja zemlje. Podizati nasade bobičastog voća te preradu istog u sokove i druge proizvode za koje postoji velik interes na Europskom tržištu.

INDUSTRIJA

U proteklom razdoblju, a osobito nakon osamostaljenja države Hrvatske, nestala su mnoga velika industrijska poduzeća koja su bila poznata na širem svjetskom tržištu. Raspadom bivše države, narušeni su tržišni odnosi sa bivšim republikama i pokrajinama. Jedan dobar dio industrijskih poduzeća razoren je u vrijeme agresije na Republiku Hrvatsku.

Pored gore navedenog došlo je do opće liberalizacije trgovine. Osobito je konkurencija došla sa Dalekog istoka (Kina, Indija, Indonezija…) nude svoje proizvode po cijenama koje su za našu proizvodnju bile nezamislive.

U narednom se periodu planira ulaganje u sljedeće grane:

– elektroindustrija

– prerađivačka metalna industrija

– prehrambena industrija

– brodogradnja

– informatička industrija – informatizacija

– turizam

– drvoprerađivačka industrija

U gore navedenim industrijskim granama imamo šanse biti konkurentno sposobni na svjetskom tržištu.

BANKARSTVO I KREDITNI SISTEM

Naše su banje svojevremeno sanirane na teret državnog proračuna da bi nakon toga bile prodane stranim bankama, a nama je u vlasništvu države ostala HBOR i nekoliko malih banaka u privatnom vlasništvu.

Naravno da strane banke nisu došle u Hrvatsku u interesu razvoja, već su došle tu plasirati slobodna sredstva radi ostvarenja velikog profita.

Tako se strane banke bogate na račun naših štediša kojima na depozite daju minimalne kamate dok se krediti plasiraju uz kamate koje su među najvećim u EU.

Ovakvo stanje u bankarskom sektoru je neodrživo i to treba mijenjati. To se pak može postići jedino jačanjem kapitala HBOR-a. Ova bi banka trebala proširiti svoje poslovanje i na depozite građana kako bi iz tih izvora mogla odobravati iznose za obnovu i razvitak naše zemlje. HDSS  će se založiti da se i na ovom problemu posveti odgovarajuća pozornost.

TURIZAM

Posebno spominjemo turizam jer smatramo da ova djelatnost ne daje dovoljno dobre rezultate. Naime, kod nas se gotovo sve svodi na prodaju sunca i morske vode i to najviše 60-90 dana godišnje.

Mnogi devastirani turistički kapaciteti koji se nalaze u državnom vlasništvu zjape prazni ko strašila, umjesto da se to privatiziralo i privelo uporabnoj svrsi. Bez ikakvih ulaganja države, prodajom istih, moglo se to već davno riješiti.

Poseban interes treba posvetiti kontinentalnom turiznu a napose lovnom turizmu.

Lovni turizam bio je vrlo dobro razvijen a onda smo izmislili vrlo visoku naknadu po danu za strane lovce. Lovci su doznali da je taksa po danu lova u Mađarskoj višestruko jeftinija te su promijenili ne samo destinaciju već i državu. I dok su lovci u Mađarskoj, divlje svinje uništavaju urode poljoprivrednicima a posebno na pojedinim otocima gdje svinje sve vinograde uništavaju. Iz navedenog je došlo do toga da je nestalo lovnog turizma u našoj zemlji. HDSS će se založiti za razvoj kontinentalnog turizma.

ISKORIŠTAVANJE PRIRODNIH RESURSA

Naša zemlja nedovoljno iskorištava vlastite prirodne resurse. Vlastita proizvodnja glavnih energenata kao što je električna energija, plin, nafta i naftni derivati.

Elektroprivreda je u nekoliko navrata povećavala cijene uz obrazloženje da treba novac za razvoj novih kapaciteta za proizvodnju struje. Međutim, ništa od tog novca nije otišlo na razvoj već su povećane plaće službenika. A vode naših rijeka i dalje slobodno teku i poplavljuju naše njive i polja.

Industrija nafte je prodana. Novac smo pojeli a i dalje se na razvoj ove industrije ne daje potrebna pažnja. INA na prijeti da ćemo i bez sadašnje proizvodnje ostati.

Iskorištenje obnovljivih izvora energije, sunce, vjetar, bio plin, kod nas je tek u povojima, iako imamo vrlo dobre resurse.

HDSS će poduzimati mjere da se sadašnje stanje korištenja prirodnih resursa unaprijedi kako ne bi morali uvoziti ove energente. Poticat ćemo povećanje svih vrsta energetskih kapaciteta, barem da zadovoljimo naše domaće potrebe.

 

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U ovu skupinu spadaju razne djelatnosti društvene nadgradnje, a prije svega:

– školstvo i obrazovanje

– prosvjeta

– kultura i umjetnost

– sport i rekreacija – fizička kultura

– sigurnost i zaštita ljudi i objekata

– narodna obrana i drugo.

Sve ove skupine djelatnosti nužne su za normalno funkcioniranje države kao društvene zajednice. Sve ove djelatnosti u Hrvatskoj dosta dobro funkcioniraju.

Naše školstvo je dosta dobro razvijeno od osnovnog školstva pa sve do fakulteta. Visoke škole koje školuju prvostupnike dosta su se približile županijskim centrima. Istini za volju da za sada ne postoji odgovarajuća potražnja za zapošljavanje prvostupnika, tako da ima dosta nezaposlenih.

Mislimo da je školski sistem u redu i da ga ne treba mijenjati. Unapređivati da. Dvosmjenski rad u osnovnim školama nije potrebno svugdje pretvarati u jednosmjenski rad jer je ovaj skuplji od dvosmjenskog rada.

Prosvjeta, kultura i sport nešto stagniraju jer recesija i kriza u gospodarstvu negativno djeluju na mogućnosti financiranja tih djelatnosti.

Naša sigurnost i narodna obrana s obzirom na financijske mogućnosti, dobro zadovoljavaju naše potrebe. Ipak smo mišljenja da imamo preveliki broj izvršitelja u ovim djelatnostima. Stoga bi bilo dobro da se broj izvršitelja objektivizira, ali da se opskrbi najmodernijom opremom, kako bi bili što sposobniji za izvršenje zadataka.

ZDRAVSTVO

Zdravstvena djelatnost u Hrvatskoj velikim dijelom nalazi se u državnom vlasništvu. Zdravlje stanovništva je vrlo važno za življenje čovjeka. Naš zdravstveni sisitem nije najracionalnije organiziran, ali uglavnom zadovoljava potrebe stanovništva. HDSS podržavat će unapređenje zdravstva a sve u cilju da nam stanovništvo bude što zdravije.

SOCIJALNO OSIGURANJE

Socijalno je osiguranje kod nas reformirano u dva sistema, tako je za starije osiguranike ostao i dalje stari sistem solidarnosti, a za mlađe osiguranike osnovani su fondovi sa više stupova osiguranja. U ovom sistemu nema solidarnosti već će svaki osiguranik imati visinu mirovine prema visini izdvajanja u taj fond.

HDSS smatra da je ovaj sistem reforme dobar, ali se moramo boriti za stabilnost poslovanja gospodarstva kako se ne bi obezvrijedila uplaćivana sredstva tokom rada.

SOCIJALNA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA

U sistemu kapitalističke robne proizvodnje i slobodnog tržišta, radnici koji ostaju bez prihoda zbog nezaposlenosti ili zbog drugih razloga mogu ostati bez sredstava za život. Tu se mora pojaviti država koja u svojem proračunu osigurava najnužnija sredstva potrebna za život osiromašenih ljudi.

U našoj zemlji imamo dosta visok broj nezaposlenih, stoga je i velikom broju stanovništva potrebna pomoć za preživljavanje.

HDSS podržavat će sve potrebne mjere kako bi broj potrebnih i socijalno ugroženih bio što manji.

 PRAVOSUĐE

Pravosuđe u sistemu vlasti treba biti samostalno. Na rad pravosuđa ne smije se utjecati s nivoa zakonodavne niti izvršne vlasti. Mišljenja smo da taj princip još nije u potpunosti ostvaren. HDSS će djelovati na to da sudstvo u potpunosti bude neovisno od utjecaja sa strane.

Smatramo da bi trebalo prostudirati mogućnosti normiranja poslova na sudovima u cilju većeg i bržeg suđenja.

BRANITELJI

Braniteljima osigurati dostojan život mjesto u društvu koje im pripada. Treba im osigurati sredstva za realizaciju projekata koji su, na primjeru Bjelovarske udruge branitelja, samodostatni. Njihove projekti su prepoznati i u SAD-u kao najbolje rješenje za oboljele od PTSP-a.

Uzgojem mlađi i konzumne ribe (koju uvozimo) zaposlit će se nezaposleni branitelji. Isto tako, u projektu su predviđeni objekti za odmor sa vlastitom infrastrukturom, namijenjeni smještaju branitelja iz drugih krajeva Hrvatske. Sportski ribolov i opuštanje u prirodi uvelike će smanjiti potrebu za lijekovima (direktna ušteda zdravstvu), učiniti branitelje zadovoljnijima, zaposliti određen broj razvojačenih branitelja i u konačnici donijeti dobit i priljev sredstava u državnu blagajnu.

Također mislimo poticati zadrugarstvo branitelja u poljoprivrednoj proizvodnji gdje im treba osigurati zajedničku nabavu kao i zajednički izlazak na tržište.

Treba osigurati besplatne izrade projekata kao i stalne edukacije o EU fondovima na koje mogu aplicirati.