Donacije

Donirati možete uplatom općom uplatnicom ili preko vlastitog Internet bankarstva, uz unos sljedećih podataka:

Primatelj HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA
IBAN primatelja HR7723600001101731677
Poziv na broj OIB platitelja
Opis plaćanja Donacija od:  naziv/ime, prezime, adresa

Donacije iz neimenovanih (anonimnih) izvora nećemo prihvaćati. Donacijama iz neimenovanih izvora smatraju se donacije za koje u trenutku uplate donacije nisu poznati podaci o donatoru.

Donacije podliježu odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine 24/11, 61/11, 27/13) . Molimo Vas da se prije doniranja upoznate s odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka i izborne promidžbe koje se odnose na javnu dostupnost podataka o donatorima te iznos sredstava koje možete donirati.

Izdvajamo iz Zakona:

Članak 10., st. 2.

Dobrovoljnim prilozima (u daljnjem tekstu: donacije), u smislu ovoga Zakona, smatraju se povremene ili redovite uplate kojima fizičke ili pravne osobe dobrovoljno daju novac, odnosno pružaju usluge ili daju proizvode bez naplate, političkoj stranci, nezavisnom zastupniku,  članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranom s liste grupe birača te nezavisnoj listi, odnosno listi grupe birača i kandidatu, za njihov politički rad, odnosno za financiranje izborne promidžbe.

Članak 11.

Fizičke i pravne osobe mogu davati donacije političkim strankama jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine.
Donacije u novcu donator uplaćuje na središnji račun političke stranke.

Ukupna vrijednost donacija fizičke osobe jednoj političkoj stranci ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 (trideset tisuća) kuna u kalendarskoj godini.

Ukupna vrijednost donacije pravne osobe jednoj političkoj stranci ne smije prelaziti iznos od 200.000,00 (dvjesto tisuća) kuna u kalendarskoj godini